Aan de slag met Right to Challenge

Geplaatst door:

Right to Challenge!
De verhouding tussen overheid en burger verandert. De overheid wordt minder bondig en de burger juist meer mondig; meer en meer nemen burgers, binnen dit kader ook wel het maatschappelijk middenveld genoemd, het heft in handen bij zaken waarvoor normaliter de overheid de verantwoordelijkheid nam. Hierbij wordt uitgegaan van ‘burgerparticipatie’ met de overheid als facilitator, partner en deelnemer.

Een belangrijk instrument om burgerparticipatie vorm te geven is het ‘Right to Challenge’, het recht om de gemeente ...

lees verder →
0

Minibaan erbij voor oudere. De oplossing?

Geplaatst door:

Minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) wil samen met werkgevers en werknemers concrete maatregelen afspreken waardoor meer langdurig werkloze ouderen aan de slag kunnen. Hoewel de werkloosheid in de breedte iets afneemt, vindt Asscher dat vijftigplussers hierbij relatief achterblijven. Er is dus meer nodig, schrijft hij aan de Tweede Kamer. Hij denkt daarbij onder meer aan netwerkbijeenkomsten, sollicitatietrainingen en scholingsbonnen. Asscher vindt het verder cruciaal dat er anders gedacht gaat worden over ouderen op de arbeidsmarkt. Hij wil dat het ...

lees verder →
0

De Participatiewet en beschut werk; een tussentijdse inventarisatie

Geplaatst door:

De doelstelling van de Participatiewet is zoveel mogelijk mensen met een arbeidsbeperking te laten werken in reguliere banen. Deze wet vereist dat mensen die voor meer dan 30 procent zelf de kost kunnen verdienen, bij reguliere werkgevers aan de slag gaan. Overheden, bedrijfsleven en vakbonden sloten in 2013 een Sociaal Akkoord. Afgesproken is tot 2026 125.000 extra banen voor arbeidsgehandicapten te scheppen en werkgevers (verantwoordelijk voor 100.000 banen tot 2026) daarin te ondersteunen. Gemeenten hebben hiervoor de beschikking over verschillende instrumenten, waaronder ...

lees verder →
0

Banenafspraak en quotumplicht

Geplaatst door:

In de afgelopen periode sprak ik weer met verschillende bedrijven die vragen hadden omtrent de banenafspraak en vooral de zgn. ‘quotumplicht’. Een uiteenzetting:

In de berichtgeving over de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten valt te lezen dat werkgevers met 25 of meer medewerkers quotumplichtig zijn. Die grens van 25 of meer medewerkers is in de Wet echter gesteld op 25 maal het gemiddeld aantal verloonde uren dat per medewerker op jaarbasis in Nederland is verloond. Dat gemiddelde aantal uren heeft het ...

lees verder →
0

Banenafspraak, quotumregeling en Participatiewet.

Geplaatst door:

Regelmatig ontvang ik vragen omtrent de banenafspraak en de daaraan gerelateerde quotumregeling. Het lijkt me daarom nuttig om op het blog deze afspraak en regeling, alsmede de Participatiewet, in de vorm van vraag en antwoord nader uiteen te zetten:

Wat houdt de banenafspraak in?
In het sociaal akkoord van 11 april 2013 hebben het kabinet en sociale partners (werkgevers en werknemers) afgesproken dat ze extra banen gaan creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. In totaal gaat het om 125.000 extra banen ...

lees verder →
0

De Sociale Werkvoorziening: partner voor ‘Reshoring’

Geplaatst door:

Hier op het Blog heb ik al eens eerder geschreven over het fenomeen ‘Reshoring’, het terughalen van (productie)activiteiten naar Nederland. Steeds meer bedrijven in Nederland kiezen bewust voor productie in eigen land in plaats van productie in lagelonenlanden. Zo spelen ondernemers in op de groeiende klantvraag naar meer MVO, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen dus, flexibiliteit, kwaliteit en kortere levertijden, om zodoende hun concurrentiekracht en het imago te verbeteren.

Het huidige kabinet maakt er inmiddels ook veel werk van om Reshoring onder de aandacht te brengen bij ...

lees verder →
0

Voorlichtingsbijeenkomst Participatiewet

Geplaatst door:

Tijdens de voorlichtingsbijeenkomst Participatiewet, die wij i.s.m. met Tomingroep en verschillende brancheverenigingen op 5 juni jl. georganiseerd hebben voor een 30-tal Metalektrobedrijven, mocht ik ook een bijdrage leveren over ‘Reshoring’: het terughalen van productiewerk uit zgn. lagelonenlanden. Tevens kwamen de Quotumregeling en het SW-bedrijf als samenwerkingspartner voor het bedrijfsleven aan de orde. Een verslag van deze overigens zeer geslaagde middag leest u hier.
De bijeenkomst heeft bij verschillende bedrijven geleid tot een aantal nieuwe en inspirerende inzichten. Reden voor ons om op 15 oktober a.s. een tweede ...

lees verder →
0

Oproep: werkgever, doe aan sociale innovatie en ga socialer ondernemen!

Geplaatst door:

Met de invoering van de Participatiewet krijgen de gemeenten de opdracht om zo’n 700.000 mensen aan een baan te helpen. Het gaat hier welteverstaan om banen aan de onderkant van onze arbeidsmarkt. Die banen zijn er onvoldoende, zo waarschuwen onderzoekers als Roland Blonk, hoogleraar arbeidsparticipatie aan de Universiteit van Utrecht en tevens verbonden aan TNO. Geschikt (betaald) werk aan de onderkant van de arbeidsmarkt verdwijnt in hoog tempo, vnl. door automatisering / robotisering, marktwerking en reorganisaties. Ook vindt er al jaren lang ...

lees verder →
0

Cedris Symposium: samenwerkende SW-Bedrijven

Geplaatst door:

Op het Cedris Symposium mocht ik mijn nieuwe concept SW-Centrum presenteren. Dit concept, een zgn. Community of Practice (CoP), is een digitaal Platform waarop inkopers en uitbesteders uit de Maakindustrie in contact kunnen komen met metaalbedrijven die actief zijn in de Sociale Werkvoorziening. Na mijn presentatie hebben zich direct 9 SW-Bedrijven aangemeld die daadwerkelijk willen deelnemen aan de CoP. Later hebben nog twee bedrijven zich per e-mail aangemeld. Hiermee komt het aantal op 11. Een heel mooi resultaat!! Nu ga ik ...

lees verder →
0

Wetsvoorstel invoering Participatiewet

Geplaatst door:

De Participatiewet heeft misschien wel de grootste gevolgen voor de werkvloer, zegt staatssecretaris Jetta Klijnsma van SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid). In de toekomst zullen werknemers vaker werken met collega’s met een arbeidsbeperking. Om dit in goede banen te kunnen leiden is geld nodig voor gerichte training en begeleiding op de werkvloer. De vraag is of dat geld er is. Want de Participatiewet is bedoelt om uiteindelijk 1,7 miljard te bezuinigen.
Ik zie hier een mooie rol weggelegd voor SW-bedrijven! ...

lees verder →
0
Pagina 1 van 2 12