Banenafspraak en quotumplicht

Geplaatst door:

In de afgelopen periode sprak ik weer met verschillende bedrijven die vragen hadden omtrent de banenafspraak en vooral de zgn. ‘quotumplicht’. Een uiteenzetting:

In de berichtgeving over de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten valt te lezen dat werkgevers met 25 of meer medewerkers quotumplichtig zijn. Die grens van 25 of meer medewerkers is in de Wet echter gesteld op 25 maal het gemiddeld aantal verloonde uren dat per medewerker op jaarbasis in Nederland is verloond. Dat gemiddelde aantal uren heeft het CBS vastgesteld op 31,1 uur per week. De regering stelt daarmee het gemiddeld aantal verloonde uren van een medewerker in Nederland op 1.623 verloonde uren per jaar (31,1 uur / 5 werkdagen x 261 werkdagen per jaar). Per kalenderjaar wordt beoordeeld of een werkgever de grens van 40.575 verloonde uren per jaar (25 X 1.623 uren) haalt. Dat geldt ook voor werkgevers die in de loop van dat jaar gestart zijn. Aan het eind van ieder jaar wordt vastgesteld of een bedrijf het jaar daaropvolgend boven de grens van de quotumplicht zit. De grens zal volgens de regering stabiel blijven op 40.575 verloonde uren per jaar.

Werkgevers onder de quotumplicht dienen voor banen te zorgen die door arbeidsbeperkten worden ingevuld. Het gaat daarbij niet om baantjes van een paar uur per week, maar om betekenisvolle banen. De overheid gaat daarbij uit van het gemiddeld aantal verloonde uren dat iemand uit de doelgroep werkt. Dit aantal is vastgesteld op 1.305 uren op jaarbasis (25 uur per week / 5 dagen x 261 dagen). Het gaat om de volgende medewerkers:
– Een persoon met een arbeidsbeperking die voor arbeidsondersteuning een beroep doet op de gemeente en die naar oordeel van UWV niet in staat is 100% van het WML (Wettelijk Minimum Loon) te verdienen; de persoon krijgt vanuit het UWV de  beoordeling dat hij of zij tot het ‘doelgroep register’ behoort;
– Iemand met een Wsw indicatie;
– Iemand die in de Wajong zit, tenzij na de herbeoordeling vaststaat dat de Wajonger volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is.

Op basis van het aantal uren, gerelateerd aan het aantal medewerkers, kunnen bedrijven uitrekenen hoeveel arbeidsbeperkten zij ‘in dienst’ dienen te nemen. Heeft bijv. een bedrijf 50 medewerkers, dan betekent dit dat er voor twee arbeidsbeperkten bij elkaar opgeteld 2610 uur aan werk gecreëerd dient te worden. Zoals ik al schreef in een vorig blog tellen gedetacheerde medewerkers met een arbeidsbeperking ook mee voor de banenafspraak.

 

0