De Participatiewet en beschut werk; een tussentijdse inventarisatie

Geplaatst door:

De doelstelling van de Participatiewet is zoveel mogelijk mensen met een arbeidsbeperking te laten werken in reguliere banen. Deze wet vereist dat mensen die voor meer dan 30 procent zelf de kost kunnen verdienen, bij reguliere werkgevers aan de slag gaan. Overheden, bedrijfsleven en vakbonden sloten in 2013 een Sociaal Akkoord. Afgesproken is tot 2026 125.000 extra banen voor arbeidsgehandicapten te scheppen en werkgevers (verantwoordelijk voor 100.000 banen tot 2026) daarin te ondersteunen. Gemeenten hebben hiervoor de beschikking over verschillende instrumenten, waaronder ...

lees verder →
0

Banenafspraak, quotumregeling en Participatiewet.

Geplaatst door:

Regelmatig ontvang ik vragen omtrent de banenafspraak en de daaraan gerelateerde quotumregeling. Het lijkt me daarom nuttig om op het blog deze afspraak en regeling, alsmede de Participatiewet, in de vorm van vraag en antwoord nader uiteen te zetten:

Wat houdt de banenafspraak in?
In het sociaal akkoord van 11 april 2013 hebben het kabinet en sociale partners (werkgevers en werknemers) afgesproken dat ze extra banen gaan creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. In totaal gaat het om 125.000 extra banen ...

lees verder →
0

Oproep: werkgever, doe aan sociale innovatie en ga socialer ondernemen!

Geplaatst door:

Met de invoering van de Participatiewet krijgen de gemeenten de opdracht om zo’n 700.000 mensen aan een baan te helpen. Het gaat hier welteverstaan om banen aan de onderkant van onze arbeidsmarkt. Die banen zijn er onvoldoende, zo waarschuwen onderzoekers als Roland Blonk, hoogleraar arbeidsparticipatie aan de Universiteit van Utrecht en tevens verbonden aan TNO. Geschikt (betaald) werk aan de onderkant van de arbeidsmarkt verdwijnt in hoog tempo, vnl. door automatisering / robotisering, marktwerking en reorganisaties. Ook vindt er al jaren lang ...

lees verder →
0

Cedris Symposium: samenwerkende SW-Bedrijven

Geplaatst door:

Op het Cedris Symposium mocht ik mijn nieuwe concept SW-Centrum presenteren. Dit concept, een zgn. Community of Practice (CoP), is een digitaal Platform waarop inkopers en uitbesteders uit de Maakindustrie in contact kunnen komen met metaalbedrijven die actief zijn in de Sociale Werkvoorziening. Na mijn presentatie hebben zich direct 9 SW-Bedrijven aangemeld die daadwerkelijk willen deelnemen aan de CoP. Later hebben nog twee bedrijven zich per e-mail aangemeld. Hiermee komt het aantal op 11. Een heel mooi resultaat!! Nu ga ik ...

lees verder →
0

Kamerbrief over Participatiewet en quotum na sociaal akkoord

Geplaatst door:

Staatssecretaris Jetta Klijnsma (SZW) informeert de Tweede Kamer namens het kabinet op hoofdlijnen over de vormgeving van de Participatiewet en het quotum na de totstandkoming van het sociaal akkoord:

kamerbrief-over-participatiewet-en-quotum-na-sociaal-akkoord

In de hoofdlijnenbrief over de Participatiewet en het quotum die op 27 juni naar de Tweede Kamer is gestuurd, toont Klijnsma zich tevreden met de garantstelling voor de extra banen in het sociaal akkoord. “Door deze afspraak krijgen meer mensen met een arbeidsbeperking een baan bij een gewone werkgever. En wordt ...

lees verder →
0

Participatiewet

Geplaatst door:

Op het gebied van sociale zekerheid en de bijbehorende wetgeving zal de komende maanden veel veranderen. Dit gebeurt onder de noemer van de ‘Participatiewet’. Het dossier sociale zekerheid is momenteel zo actueel en aan veranderingen onderhevig, dat ik er dagelijks op dit blog over zou kunnen schrijven:

In de Participatiewet voegt het kabinet de Wet Werk en Bijstand (WWB), de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) en een deel van de Wajong samen.  De geplande invoerdatum van de wet is 1 januari 2014. ...

lees verder →
0

eerste nieuwsbericht

Geplaatst door:

Hallo en welkom! Dit is het eerste nieuwsbericht op het ‘Test’-Blog. Ik ga proberen om u regelmatig, waarschijnlijk 2 keer per maand, op de hoogte te brengen van mijn visie op sociaal ondernemen. Als basis gebruik ik opgedane ervaringen en ideeën. Ook komt de actualiteit en berichten uit het nieuws aan bod. Als u wilt reageren dan kan dat vooralsnog via het versturen van een e-mail aan erik@nosem-partners.nl
Bij gebleken succes zal mijn Blog worden uitgebreid met een ...

lees verder →
0