Aan de slag met Right to Challenge

Geplaatst door:

Right to Challenge!
De verhouding tussen overheid en burger verandert. De overheid wordt minder bondig en de burger juist meer mondig; meer en meer nemen burgers, binnen dit kader ook wel het maatschappelijk middenveld genoemd, het heft in handen bij zaken waarvoor normaliter de overheid de verantwoordelijkheid nam. Hierbij wordt uitgegaan van ‘burgerparticipatie’ met de overheid als facilitator, partner en deelnemer.

Een belangrijk instrument om burgerparticipatie vorm te geven is het ‘Right to Challenge’, het recht om de gemeente ...

lees verder →
0