Weten is Meten…

NOSEM + Partners + Benchmark Sociaal Ondernemen

Hoe presteert uw organisatie, business unit of afdeling als het gaat over sociaal ondernemen? Bent u maatschappelijk betrokken, doet u genoeg voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie, bijvoorbeeld voor mensen met een zintuiglijke- of verstandelijke beperking? Bent u ervan overtuigd dat u hetzelfde -en misschien nog wel beter- presteert dan uw collega’s? Als u het antwoord wilt weten ligt deelname aan de Benchmark Sociaal Ondernemen voor de hand.

Als u deelneemt aan deze Benchmark kunt u de prestaties van uw bedrijf meten en die met andere bedrijven vergelijken. Met de resultaten van de Benchmark SO kunt u:

  • inzicht krijgen in de sociaal-maatschappelijke prestaties van uw bedrijf
  • kennis en ervaring uitwisselen met andere bedrijven
  • het gesprek aangaan met uw bestuurders, management en medewerkers
  • de benchmarkresultaten gebruiken bij verbetertrajecten (zoals bijvoorbeeld rondom de invoering van de Participatiewet)
  • verbetertrajecten evalueren
  • SO doelstellingen definiëren, implementeren en toepassen

Weten is Meten. Meer weten? Kennismaken? Een belletje is genoeg: 035 7507450 of info@nosem-partners.nl

contact NOSEM