NOSEM + Partners + Beurs

Kennismaken, kennis delen, netwerken en samenwerken!

Het ligt in lijn der verwachting dat NOSEM + Partners in 2018 de

Eerste B-to-B Sociaal Ondernemen Beurs

gaat organiseren. Het evenement zal plaatsvinden op een onconventionele locatie, ergens centraal in Nederland.

Middels deze beurs willen wij u de mogelijkheid bieden om interessante en inspirerende contacten te leggen en van gedachten te wisselen met collega ondernemers, adviseurs en beleidmakers uit de publieke sector en het bedrijfsleven, over het thema:

Sociaal ondernemerschap in de context van arbeidsparticipatie’

 

U weet het toch ook? Sociaal ondernemen is ‘hot’. Tegelijkertijd is sociaal ondernemerschap in Nederland echter nog redelijk onontgonnen terrein. NOSEM + Partners gaat hier samen met u verandering in brengen!

Ter Info:

Bij sociaal ondernemen gaat het om initiatieven en bedrijven die ‘gaan voor dubbele winst’. Daarmee willen we aangeven dat bedrijven naast bedrijfseconomische doelstellingen ook sociale doelen formuleren én realiseren als onderdeel van de kernactiviteit. Het ondernemen wordt zodoende georganiseerd vanuit zowel een continuïteitsstreven als een sociaalmaatschappelijke insteek. En zo kunnen reguliere bedrijven uitgroeien tot sociale(re) ondernemingen.

Binnen de kaders van het generieke werkgelegenheidsbeleid hebben sociale ondernemingen gemeen dat zij primair de arbeidsmarktpositie van mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt willen verbeteren en versterken, door hen ofwel zelf in dienst te nemen of door hen werkervaring, gecombineerd met opleiding, te laten opdoen. De meerwaarde ligt dus in het creëren van reguliere werkgelegenheid voor mensen met een niet op korte termijn te overbruggen afstand tot de reguliere arbeidsmarkt.

Het Doel:

Het doel van de beurs is de zichtbaarheid en herkenbaarheid van sociale ondernemingen te vergroten en een bijdrage te leveren aan een positieve beeldvorming aan ondernemen vanuit een maatschappelijk oogpunt.

De Deelnemers:

  • SW-Bedrijven, bedrijven en instellingen actief in de Sociale Werkvoorziening, die in verband met het bevorderen van een goede door- en uitstroom kennis willen maken met bedrijven waar medewerkers geplaatst of gedetacheerd kunnen worden;
  • Branche- en adviesorganisaties op het gebied van ondernemen, werk, re-integratie etc.;
  • Sociale Ondernemingen, commerciële bedrijven met een ‘reguliere bedrijfsvoering’, en dit (deels) doen met mensen die een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben;
  • Beleidmakers van (lokale) overheden, gemeenten en politiek.

Het mooie van alle deelnemers is dat zij niet alleen op de beurs staan om hun bedrijven, producten, plannen en diensten te presenteren, maar ook om u over sociaal ondernemerschap te informeren en van advies te dienen. Ze vertellen u als ‘ervaringsdeskundige’ graag over hun werkwijze en ervaringen, opgedaan in de dagelijkse praktijk. En over hun drijfveren en motivatie. Met als doel om ook u te inspireren, enthousiasmeren en aan te zetten tot Sociaal Ondernemerschap.

De Bezoekers:

  • Inkopers werkzaam bij gemeenten, die op zoek zijn naar bedrijven en instellingen bij wie zij in het kader van ‘social return’ producten en diensten kunnen afnemen of aanbesteden;
  • Inkopers en uitbesteders werkzaam bij bedrijven die kennis willen maken met SW-bedrijven om daar onderdelen te laten produceren, assembleren en verpakken of een project kunnen outsourcen;
  • Managers en staffunctionarissen die inspiratie en ideeën komen opdoen om in de toekomst hun eigen bedrijf of organisatie socialer te laten opereren, bijv. middels het aangaan van een samenwerkingsverband met een SW-bedrijf;
  • Bedrijfs- en productieleiders die onderzoeken in hoeverre het binnen hun bedrijf mogelijk is om SW-medewerkers (op detacheringsbasis) te laten instromen naar de eigen onderneming;
  • Mensen die om verschillende redenen (bijv. carrièreswitch of levensbeschouwing) hebben besloten een sociale onderneming op te richten of daarin willen investeren;
  • Consultants en adviseurs etc. en andere belanghebbenden  en geïnteresseerden.

U realiseert zich vast wel dat bovenstaande lijstjes niet compleet zijn en u slechts een indruk willen geven van wie u op de beurs zoal zult tegenkomen. En één ding is zeker: een ieder die op de beurs aanwezig is werkt er op zijn of haar manier hard aan om een bijdrage te leveren aan een betere maatschappij!
Herkenbaar? Voelt u zich aangesproken? Dan kunt u twee dingen doen: deelnemen of langskomen!

Tijdens de beurs, die waarschijnlijk twee dagen zal duren, treft u een grote verscheidenheid aan SW-bedrijven aan en maakt u kennis met ondernemingen uit zeer verschillende branches. Maar ook adviseurs en gemeentelijke organisaties leggen u graag hun plannen en ideeën voor. Tijdens de beurs vinden interessante seminars en lezingen plaats en is er voldoende ruimte en gelegenheid voor netwerken en ‘meet & greet’ met aansprekende personen uit het bedrijfsleven en de politiek. Doordat bezoekers en standhouders toegangskaarten activeren en enquêtes invullen, kunnen wij een beursprofiel samenstellen. Een handige ‘tool’ die u kunt inzetten voor uw marketingactiviteiten!

Beide dagen worden afgesloten met een Netwerkborrel. En, net zo leuk, we maken dan ook de uitslag van “het beste SW-bedrijf” en ”de Sociaalste Onderneming van het Jaar” bekend!

Wij zullen u omtrent de voortgang  van de beurs via onze website op de hoogte houden. Wilt u deelnemen aan de beurs? Bijvoorbeeld als standhouder, partner of sponsor? Dat vernemen wij heel graag! Dus stuur nu een e-mail aan beurs@nosem-partners.nl . Of vul het contactformulier in waarna wij direct contact met u opnemen.

contact NOSEM