NOSEM + Partners + ESO© Keurmerk

Het ESO© keurmerk staat voor ‘Erkende Sociale Onderneming’ en is in het leven geroepen als virtueel vignet voor MKB-bedrijven die zich inzetten om sociaal ondernemerschap te bevorderen en het ondernemersklimaat daarvoor willen verbeteren, teneinde het aantal uitkeringsgerechtigden te verminderen en de werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie te vergroten.

Ondernemingen met een ESO-keurmerk voeren een actief en leeftijdsbewust personeelsbeleid, met als doelstelling het eigen personeelsbestand een representatieve afspiegeling van de samenleving te laten vormen. NOSEM + Partners speelt de rol van auditor en bekijkt of een onderneming aan de criteria voldoet om in aanmerking te komen voor het ESO© keurmerk.

NOSEM-criteria

Bij het beoordelen welke ondernemingen in aanmerking komen voor het keurmerk, wordt o.a. gekeken naar de volgende criteria:

 • In welke mate zijn de medewerkers nu een afspiegeling van de Nederlandse bevolkingssamenstelling, op basis van etniciteit, leeftijd, geslacht,  geaardheid en lichamelijke- of geestelijke beperking / gezondheid;
 • Het totaal van aangeboden stageplaatsen en leerwerkplekken;
 • Het totaal van medewerkers in dienst met een kwetsbare arbeidsmarktpositie in stageplaats of leerwerkplek;
 • De mate van aandacht voor balans werk-privé en werk-scholing / opleiding;
 • Mogelijkheden om werkplekken / werkomstandigheden aan te passen voor mensen met een arbeidsbeperking en om proefplaatsingen te realiseren;
 • Het streven naar gelijke behandeling en non-discriminatie: dezelfde beloning voor gelijke arbeid;
 • In hoeverre het diversiteitsbeleid / sociaal ondernemen onderdeel is van de totale organisatie;
 • De mate waarin het bedrijf zelf sociaal inkoopt of uitbesteed (ketenstimulering);
 • Interne communicatie over het belang van diversiteitsbeleid / sociaal ondernemen;
 • Externe communicatie over het belang van diversiteitsbeleid / sociaal ondernemen;
 • In hoeverre is de onderneming zichtbaar als het gaat om bijdragen aan (lokale) sociaalmaatschappelijke initiatieven, bijvoorbeeld op het terrein van sponsoring, duurzaamheid, arbeidsmarkt, welzijn, cultuur en sport.

Het vignet wordt in eerste instantie virtueel uitgereikt op het NOSEM-Platform en dient als voorloper op de Prestatieladder Socialer Ondernemen van PSO-Nederland.

contact NOSEM