NOSEM + Partners + Marketing- en Verkoopondersteuning

U bent het vast helemaal met ons eens als wij zeggen: Klanten en verkoop zijn de motor achter ieder bedrijf. Zonder verkoop geen omzet en zonder omzet geen winst. En zonder winst geen levensvatbaarheid of continuïteit. Daarom is verkopen noodzakelijk. Maar goed verkopen is tegenwoordig ook best wel eens lastig. Want de klant van nu is mondig en heeft door het grote aanbod van producten en diensten vaak last van ‘keuzestress’. En door gebrek aan tijd, menskracht of commerciële expertise zou u zo nu en dan wel best wel wat hulp kunnen gebruiken bij het opsporen en vinden van nieuwe klanten. Daarom is het wellicht nuttig om nu even na te denken over de u ter beschikking staande verkoop capaciteit, en er bij stil te staan hoe deze bij de invulling van uw verkoopstrategie zo efficiënt mogelijk kan worden ingezet.

NOSEM + Partners beschikt over een goede en klantvriendelijke manier van verkopen, die er voor zorgt dat uw verkoopcapaciteit en  -resultaat op peil blijft en desgewenst zal verbeteren en groeien. Wij durven dan ook gerust te stellen, dat een samenwerking met ons de beste manier is om uw verkoopdoelstellingen te realiseren. De praktijk zal dat uitwijzen!

Onze focus ligt in het opstarten en uitbouwen van projecten in new business. We zijn ijzersterk in het vinden van nieuwe klanten en het bedenken, begeleiden en implementeren van verandering- en optimalisatie trajecten voor marketing en verkoop. Hoe we dat doen en wat we voor u kunnen betekenen leest u hieronder:

Wij hebben het al aangegeven: uw (potentiële) klanten hebben een grote keuzemogelijkheid. Deze dient feitelijk zoveel mogelijk beperkt te worden, teneinde het koop- en beslissingsproces te kunnen versnellen. Samen met de klant (prospect) gaan we daarom op zoek naar verschillende oplossingsmogelijkheden en reiken hierbij keuzecriteria aan, zodat de klant de keuze kan maken die het beste aansluit op de wensen. Uiteindelijk gaat het er natuurlijk om dat tijdens dit proces juist uw product of dienst een voorkeurspositie krijgt. Deze doelstelling bereiken wij enerzijds in de rol van traditionele verkoper, die op een bewuste en systematische manier uw productaanbod stuurt (ook wel ‘product push’ genoemd) en anderzijds in de rol van adviserend verkoper, die op basis van een probleemsituatie uw klant kennis en oplossingen levert (ook wel ‘solution pull’ genoemd).

Om u bij het realiseren van uw verkoopdoelstellingen van dienst te kunnen zijn, bieden wij u op ondersteunend niveau twee verkoopmethoden aan:

1. Traditionele Verkoop

Hieronder verstaan wij het (veelal telefonisch) verstrekken van informatie over uw bedrijf en het verkrijgen van gegevens over uw klanten en afnemersgroepen. Hierbij toetsen we in welke mate er belangstelling bestaat voor uw producten of diensten. Het aanbieden van uw producten of diensten heeft als doel koopsignalen op te wekken bij huidige en toekomstige klanten en om vervolgens de verkregen respons te vertalen naar commerciële mogelijkheden voor uw bedrijf. De prospects, potentiële klanten die hierbij naar voren komen, hebben in dit stadium belangstelling getoond voor de door u te leveren producten of diensten. Wij spelen in dit verkoopproces o.a. de rol van initiator en gangmaker.

2. Consultative Selling

Consultative selling of “adviserend verkopen” is een verkoopmethode, waarbij wij ons verdiepen in een vraagstuk of een probleemsituatie die zich bij de klant voordoet. Wij zijn nu niet in de eerste plaats bezig uw product te verkopen, maar verplaatsen ons vooraf in de behoefte van uw klant met als doel deze een oplossingsrichting aan te reiken. Daarbij staat ‘meedenken’ over de oplossing van het probleem of vraagstuk voorop. Eerst brengen we dus kennis aan de man, daarna volgt het product, in de vorm van een oplossing. U zult begrijpen dat deze methode resulteert in een stevige vertrouwensband die vaak de basis vormt voor een lange en duurzame relatie. Aandacht en bewuste betrokkenheid tonen richting uw klant is hierbij essentieel. Idealiter leidt consultative selling tot meer verkoop voor beide partijen! In dit proces spelen wij vnl. de rol van katalysator en aangever.

Traditioneel vs. Adviserend

Het is misschien wel aardig om hier een aantal verschillen tussen beide verkoopmethoden te noemen. De gesprekspartner bij traditionele verkoop is vaak de inkoper of uitbesteder, bij adviserende verkoop wordt er naast deze functionarissen vaak nog contact gelegd op meerdere niveaus. Het ‘gespreksonderwerp’ bij traditionele verkoop is meestal de prijs en de voordelen van het product, bij adviserende verkoop gaat het vooral over de toegevoegde waarde. En als het gaat over de klant-leverancier-relatie, dan heeft de traditionele verkoper te maken met de DMU, de Decision Making Unit, daar waar de adviserende verkoper vaak deel uit maakt van de PSU, de Problem Solving Unit. Gesteld kan worden dat consultative selling veelal toegepast wordt in complexere markten en projecten met een langere looptijd.

Kennis en Kunde

Wij hebben meer dan voldoende kennis en kunde in huis. Wat wij voor u kunnen betekenen hangt af van wat u wilt. Wat wij in ieder geval voor u kunnen doen is marketing- en verkoopcapaciteit leveren:

  • Marktbewerking met als doel u daadwerkelijk aan tafel te krijgen bij potentiële klanten;
  • Het telefonisch genereren van sales leads, de eerste stap op weg naar nieuwe klanten;
  • Het maken en inplannen van afspraken voor uw verkopers, account management;
  • Het binnenhalen én opvolgen van prijsaanvragen en offertes;
  • Productintroducties op nieuwe en bekende markten;
  • Beursvertegenwoordiging en -ondersteuning;
  • CRM, oftewel Customer Relationship Management: het opbouwen, verrijken en beheren van uw klantenbestand of database.

Het opsporen en vinden van nieuwe klanten en projecten is onze specialiteit!

Toegevoegde waarde: veel kennis van en contacten met OEM’ers, toeleveranciers en productiebedrijven. En we staan erom bekend: “NOSEM + Partners opent deuren die voor anderen gesloten blijven!”

In de hoedanigheid van objectieve derde kunt u ons inschakelen voor de uitbreiding van uw verkoopapparaat, zijn wij er het verlengstuk van. Bij de introductie van nieuwe producten kunnen wij optreden als onafhankelijk distributiekanaal. Een belangrijk voordeel is dat u bij het inzetten van onze diensten uw verkoopkosten variabel kunt maken. En onze marketingwerkzaamheden kunt u als advieskosten opgeven aan de fiscus. Dat levert belastingvoordeel op. En dat is in deze tijd mooi meegenomen.

NOSEM + Partners werkt voor een gunstig uurtarief én op basis van provisie. Daarnaast hanteren wij een verdienmodel waarin gewerkte uren, verkoopomzet, gerealiseerde besparingen en behaalde rendementen met elkaar worden verrekend. Commercieel heel interessant en zeker het opstarten van een ‘Pilot-project’ waard.

Voor wie? Voor u!

Zoals u uit het bovenstaande heeft kunnen opmaken, is aandacht geven en bewuste betrokkenheid tonen aan uw klanten essentieel voor het behalen van goede verkoopresultaten. Een van de resultaten die u wilt behalen is ROI, Return On Investment. Maar wat wij ook essentieel vinden is de aandacht voor onze maatschappij. En hoe mooi is het om met uw bedrijf ook bij te kunnen dragen aan maatschappelijke winst?

Voor wat betreft de dienstverlening richten wij onze focus vooral op ‘Sociale Ondernemingen’: op MKB-bedrijven die producten en diensten in de markt (willen) zetten met als doel werkgelegenheid te creëren voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. Bedrijven die actief zijn in vergroening en verduurzaming, en met hun producten bijdragen aan een beter milieu, behoren ook tot onze doelgroep. Alle bedrijven hebben als belangrijke missie het naar vermogen inzetten van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het helpen oplossen van sociaalmaatschappelijke problemen zoals werkloosheid en milieuvraagstukken, staat bij hen hoog in het vaandel.

Bent u actief in dienstverlening, zoals catering, ambachtelijk werk, groenvoorziening, handel, facilitaire-, administratieve- en persoonlijke dienstverlening? Of in de ‘maakindustrie’, als productiebedrijf? Bijvoorbeeld in de elektrotechniek, metaal, montage, verpakkingen, logistiek en recycling? Dan maken wij graag kennis met u!

En, ‘last but not least’, natuurlijk zijn wij SW-bedrijven ook heel graag van dienst! Juist SW-bedrijven. Zij kunnen in deze moeilijke economische tijden wel wat hulp en ondersteuning gebruiken! Toch?

Kunt u wel wat extra marketing- en verkoopcapaciteit gebruiken? Neem dan nu contact op met ons. Dan gaan we direct aan de slag!

contact NOSEM