NOSEM + Partners + Reshoring

Reshoring is het terughalen van werkzaamheden uit lagelonenlanden. Bedrijven met vestigingen in Oost Europa en Azië lopen aan tegen loonkosten die in deze landen inmiddels zijn verviervoudigd. Daarbij hebben ze ook nog eens te maken met verhoogde transportkosten en invoerrechten, langere levertijden en een beperkte invloed op het productieproces en de kwaliteit.
Bedrijven kijken steeds meer naar TCO, Total Costs of Ownership. Door de productie terug te halen naar Nederland kunnen deze bedrijven de werkgelegenheid, die in veel gevallen ook passend is voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, een flinke boost geven. Wellicht dat ook uw organisatie overweegt de productie (deels) terug te halen naar Nederland? NOSEM + Partners ondersteunt en adviseert bedrijven over de mogelijkheden van reshoring, en probeert bedrijven actief te overtuigen hun productie hier te houden, bijvoorbeeld door hen te wijzen op (regionale) stimuleringsfondsen. Daarbij kunnen wij ook productieruimte faciliteren, ondersteuning bieden bij het uitvoeren van pilotprojecten en adviseren bij het herontwerpen van productieprocessen. NOSEM + Partners beschikt over goede contacten binnen de Sociale Werkvoorziening en werkt voor Reshoringprojecten nauw samen met Tomingroep. Deze bedrijven zijn vaak zeer geschikt om deze werkzaamheden voor u te verrichten. En u kunt middels samenwerking met deze bedrijven op een mooie manier invulling geven aan uw MVO beleid!

Meer weten? Kennismaken? Een belletje is genoeg: 035 7507450 of info@nosem-partners.nl
contact NOSEM