NOSEM + Partners + Social Return

Social Return: hoe en wat en waarom?
Social Return vindt zijn oorsprong bij de Rijksoverheid, die sinds juli 2011 in aanbestedingen van diensten en werken van meer dan € 250.000,-  een sociale paragraaf heeft opgenomen. Van het aanbestedingsbedrag dient bijv. 2 tot 5% van de loonsom door de leverancier te worden aangewend t.b.v. werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Social Return is het opnemen van sociale voorwaarden, eisen en wensen in inkoop-, verwervings-, en aanbestedingstrajecten, met als doel leveranciers een bijdrage te laten leveren aan de uitvoering van MVO-beleid en wetgeving t.a.v. het bieden van werkgelegenheid aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Het resultaat daarvan is dat een investering niet alleen het reguliere rendement maar ook concrete, sociale winst oplevert. Dit kan enerzijds ‘direct’ plaatsvinden, bijvoorbeeld door het realiseren van leer-/werkplekken of stages voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Maar het kan ook ‘indirect’ plaatsvinden, bijvoorbeeld door bepaalde werkzaamheden uit te besteden bij een SW-bedrijf. En met name deze indirecte manier staat in de belangstelling bij technologiegedreven organisaties en hun toeleveranciers, omdat zij door het hoogwaardige en vaak specialistische karakter van hun activiteiten afdoende invulling weten te geven aan hun MVO People beleid. NOSEM + Partners adviseert en ondersteunt deze bedrijven bij het invullen van dit beleid. Uw beleid…?

Nu zien we gelukkig steeds meer dat niet alleen overheidsinstanties social return toepassen. Ook reguliere bedrijven en instellingen (vooral in de not-for-profit sector) nemen als onderdeel van hun MVO- en inkoopbeleid social return bepalingen en -voorwaarden op. Het is inmiddels ‘business as usual’ dat ook reguliere bedrijven aan hun leveranciers vragen, of van hen verwachten, dat zij een deel van hun omzet besteden aan social return, bijvoorbeeld middels het onderbrengen van eenvoudig productiewerk bij een SW-bedrijf, of bij reguliere bedrijven die mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie in hun productieproces inzetten.

Business as usual?

Hoe ver bent u eigenlijk met Social Return? Nog niet zo ver als u zou willen? Neem dan nu contact met ons op. NOSEM + Partners helpt u graag op weg! Stuur een e-mail aan projecten@nosem-partners.nl . Of vul het contactformulier in waarna wij direct contact met u opnemen.

contact NOSEM