NOSEM + Partners + Doelgroepen

Wij hebben een viertal doelgroepen geformuleerd:

1. MKB-bedrijven;
2. SW-bedrijven;
3. Gemeenten;
4. Stichtingen / ANBI.

MKB-bedrijven

NOSEM + Partners maakt graag kennis met bedrijven die beschikken over een personeelsbestand tussen 25 – 250 fte, en die de uitdaging willen aangaan om binnen 1 tot 3 jaar, 5 % van hun totale personeelsbestand te laten bestaan uit werknemers met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. Ook willen wij graag met u om tafel als u plannen heeft om werkzaamheden uit te besteden bij uw regionale SW-bedrijf. Wilt u onderzoeken in hoeverre het mogelijk is om SW-medewerkers (bijv. op detacheringsbasis) te laten uitstromen naar uw bedrijf? Wij helpen u graag bij het creëren van draagvlak. Zowel in- als extern!
Bestaat uw (familie)bedrijf binnenkort 10, 25 of 50 jaar? Dan heeft u iets te vieren! En wat is er mooier om naast alle feestelijkheden dit jubileum tevens aan te grijpen om een aantal sociaalmaatschappelijke doelstellingen of initiatieven voor de komende jaren te presenteren? Goed voor uw bedrijfsreputatie, de medewerkers én voor de lokale uitstraling! En wat dacht u van het positieve effect dat ‘sociaal ondernemen’ heeft op uw klanten en leveranciers? Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Kijk dan nu eens bij onze diensten.

SW-bedrijven

NOSEM + Partners maakt graag kennis met SW-bedrijven die problemen hebben met het vinden van nieuwe klanten of het binnenhalen van projecten. Te weinig klanten betekent al gauw problemen met doorstroom en uitstroom van medewerkers. Arbeidsontwikkeling vormt de centrale missie van het SW-bedrijf. Alle (sociale en economische) werkprocessen van het SW-bedrijf dienen gericht te zijn op -en bijdragen aan- arbeidsontwikkeling. Door de Participatiewet hebben SW-bedrijven te maken gekregen met een nieuwe politieke werkelijkheid en dienen daarom een andere koers te gaan varen. Een koers die nog meer dan voorheen gericht is op mobiliteit: meer medewerkers naar buiten brengen, naar het reguliere bedrijfsleven, en meer en beter werk naar binnen halen voor de medewerkers die ‘beschut’ binnen blijven. In het kader van het bijdragen aan arbeidsontwikkeling en aan een generiek werkgelegenheidsbeleid, is het dan ook van groot belang om een breed en duurzaam klantenbestand te hebben én te houden.
NOSEM + Partners helpt u bij het vinden van nieuwe klanten en projecten die aansluiten op de capaciteiten van uw medewerkers. Wilt u weten hoe wij dat doen? Neem dan vandaag nog contact met ons op!

Gemeenten

NOSEM + Partners maakt graag kennis met gemeenten die willen inventariseren hoeveel bedrijven er in hun gemeente bereid zijn een samenwerking aan te gaan met ‘hun’ SW-bedrijf. Gezamenlijk formuleren we een aantal onderzoeksvragen waarna wij voor u op pad gaan, op zoek naar bedrijven die mogelijk gebruik willen maken van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, hetzij direct of indirect via het SW-bedrijf. De belangrijkste doelstelling is het verbeteren van de arbeidsmarktpositie van SW-medewerkers en uitkeringsgerechtigden en het genereren van een grotere uitstroom van deze doelgroepen naar een betaalde, duurzame baan. Om deze doelstelling te bereiken proberen we de focus te verleggen van het aanbod van arbeid naar de vraag bij werkgevers. Dit houdt in dat de competenties en ervaring van de cliënt niet de belangrijkste uitgangspunten zijn bij het zoeken naar een baan. In plaats daarvan probeert NOSEM + Partners de behoeften en wensen van werkgevers in kaart te brengen, om vervolgens in overleg met de gemeente kandidaten voor te dragen die op deze behoeften en wensen aansluiten. Bel voor een vrijblijvende afspraak!

Stichtingen / ANBI

NOSEM + Partners maakt graag kennis met Stichtingen of rechtspersonen die (in het kader van Social Return) naast hun commerciële activiteiten willen overgaan tot het oprichten van een Stichting, om daarmee sociaal-maatschappelijke activiteiten te ontwikkelen. En / Of die met hun Stichting een samenwerking willen aangaan met een al gevestigde Stichting die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt helpt deze afstand, middels intensieve begeleiding, te verkleinen. NOSEM + Partners heeft het netwerk en de kennis en kunde in huis om u hiermee op weg te helpen. Doelgroepen van de stichting kunnen zijn: WAO, Wajong, WWB, COA, ZW en WW-uitkeringsgerechtigden.
ANBI’S (Algemeen Nut Beogende Instellingen) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken, giften en de energiebelasting. Instellingen die de Belastingdienst als ANBI aanwijzen, hebben deze belastingvoordelen. Als u uw Stichting(en) als ANBI wilt laten aanwijzen, moet u dat dus wel eerst bij de Belastingdienst aanvragen.
Bent u geïnteresseerd? Mooi! Klik hier om een afspraak te maken.