NOSEM + Partners + Missie

“De missie van NOSEM + Partners is een bijdrage te leveren aan een duurzame ontwikkeling van de sociale economie en het bevorderen van sociaal ondernemerschap in Nederland. Wij willen ten voordele van kwetsbare groepen in onze maatschappij kansen creëren en perspectief bieden, en in samenwerking met onze partners daarvoor een innovatief en milieuvriendelijk aanbod van producten en diensten ontwikkelen én realiseren, met als doel dit aanbod via het NOSEMPlatform overzichtelijk te promoten en vermarkten.”

NOSEM + Partners + Visie

De publieke sector staat continu onder druk en zal in de toekomst door regeringsbeleid en daarmee gepaard gaande kostenbesparingen, steeds kleiner worden. Het gevolg is dat ook de komende jaren keuzes worden gemaakt: Welke taken te behouden, in te kopen of uitbesteden, of juist geheel af te schaffen. Consequentie van dit beleid is dat publieke taken, die als ‘waardevol’ worden beschouwd en vanwege de reeds bestaande sociale infrastructuur alsnog behouden dienen te blijven, kunnen worden ‘overgenomen’ door de private sector. Zo ontstaat een gereguleerde marktwerking. En dit heeft een positief effect op sociaal ondernemers, die in de overname van publieke taken vaak een mooie uitdaging zien en op lokaal niveau zelf initiatieven ontwikkelen. Daarbij worden bedrijfsleven, instellingen én burgers door de overheid gestimuleerd, om via het ‘right to challenge’-principe te bewijzen dat zij een publieke dienst beter, goedkoper en efficiënter kunnen leveren dan de publieke aanbieder. Zodoende kan er, indien gebleken én aantoonbaar succesvol, dus op termijn, van een publieke taak een private zaak worden gemaakt. Om dit te bevorderen en daadwerkelijk te kunnen bewerkstelligen, zal de overheid zich transparant en vooral faciliterend opstellen; zowel met oog voor sociaal ondernemerschap als het verder uitbouwen van het generieke werkgelegenheidsbeleid. De invloed  op de bedrijfsvoering, als gevolg van (nationale) verkiezingen en wijzigingen op lokaal bestuurlijk niveau, zal middels ‘beschermende wetgeving’ tot een minimum beperkt worden, zodat sociale ondernemingen een betere kans krijgen om een veel grotere rol te gaan spelen in de reguliere- én lokale economie dan nu het geval is. Bedrijven, instellingen en burgers worden zodoende, meer dan de overheid, de hoeders van het algemeen belang. De opkomst van sociale ondernemingen past derhalve bij de ontwikkeling van een steeds verder terugtredende overheid en het versterken van de zogenaamde ‘civil society’ en het maatschappelijk middenveld. De overheid zal steeds meer aan de markt overlaten en benadrukt zo de eigen verantwoordelijkheid van bedrijven, burgers en maatschappelijke organisaties als het gaat om behoud van belangrijke onderdelen van de sociale infrastructuur of nieuwe sociale initiatieven.

NOSEM + Partners + Kernwaarden

Ons werk doen we vanuit vier kernwaarden. Deze bepalen in belangrijke mate waarop we samenwerkingen aangaan en geven richting aan hoe we uitdagingen willen oppakken: humanistisch, solidair, verbindend en ondernemend.